Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

Koruma

Koruma

Türk Kızılay Koruma Programı ile insani kriz içeren durumlarda kişilere/gruplara yönelik şiddet, zorlama ve istismar durumları; insanlığın insancıl ilkeleri, tarafsızlık, bağımsızlık ve uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası insan hakları çerçevesinde ele alınmakta, kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla kapsayıcı çalışmalar/incelemeler yapılmaktadır. 

Koruma Programı alanları şu şekildedir: 

 

* Şartlı Eğitim Yardımı - Çocuk Koruma Bileşeni
Türk Kızılay ve UNICEF Şartlı Nakit Yardımı Programı'ndan faydalanmak için gereken şartları taşıyan dezavantajlı gruptaki ailelerin önemli bir bölümüyle irtibata geçilmesi ve bu ailelerin değerlendirmeye alınması için (ilk aşamada 15 ilde) topluma erişim ekipleri oluşturmuştur. Bu ekipler aile içi şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri dâhil olmak üzere çocuk koruma alanındaki sorunların tespit edilmesini ve bu durumdaki çocukların ilgili hizmetlere sevk edilmesini sağlamaktadır.
Ayrıca yapılan hane ziyaretlerinde karşılaşılan yetişkinler de gerekli ise vaka olarak alınmaktadır ya da ilgili yerlere yönlendirme yapılmaktadır. 

 

* SUY - Koruma Programı Bileşeni
SUY Programı kapsamında alınan nakit transferi başvurularında, Hizmet Merkezleri nakit transferi-nin yanı sıra müdahale gerektiren bazı sorun ve problemler ile karşılaşmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için, Mart 2017’de IFRC’nin desteği ile SUY Koruma Bileşeni başlatılmıştır. Bu bağlamda, şikayet ve problemler alınmakta ve saha ekipleri tarafından takip ve yönlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

* Özel İhtiyaç Fonu (SNF) ve Bireysel  Koruma Yardımı (IPA) 
Özel İhtiyaç Desteği, yerlerinden edilmiş, ihtiyaç sahibi pek çok insana birey bazlı koruma yardımı sağlamaktadır. Çoğunluğu Suriyeli olan savunmasız nüfusa yönelik koruma ve vaka yönetimi hiz-metlerinin verildiği Türk Kızılay Toplum Merkezleri vasıtasıyla vakaların tanımlanmasını gerçek-leştirilmektedir. 
Çoğunlukla kronik hastalıktan, engelliler için materyal ihtiyacından, yetersiz beslenmenin neden olduğu gelişim bozukluğundan dolayı sıkıntılar yaşayan ailelerin/bireylerin ihtiyaçları tespit edil-mekte ve bu kişilere onurlu bir şekilde yaşamalarına olanak verecek şekilde yardımlar sağlanmaktadır. 

Fotoğraf Galerisi

Koruma Programından

226957

kişi faydalandı.

*Ocak 2020 itibariyle