Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

Sosyal Uyum

Sosyal Uyum

Toplum Merkezleri’nin en önemli ve öncelikli amaçlarından birisi de yerel toplum ile göç eden** topluluğun Sosyal Uyum’udur.  
Sosyal Uyum kişilerin  sosyal, özel ve kamusal yapılar içinde kabul edilmesi, sağlık, eğitim, kamu hizmetlerine erişim, istihdama dâhil olma ve bu sayede toplum yaşamının bir parçası olma fırsatının verilmesini hedeflemektedir.  
Bu doğrultuda; Toplum Merkezleri, dil eğitimleri, sportif faaliyetler, kültürel aktiviteler, sanatsal eğitimler, gönüllülük faaliyetleri ve empatinin arttırılması gibi faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca Sosyal Uyum’u güçlendirmek amacıyla yerel toplum ile göç eden topluluğu birçok faaliyetlerde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal Uyum’un öncelikleri 4 madde altında sıralanabilir.
1. Göç eden topluluğun eğitim, sağlık, yasal hakları vb. konulara erişimleri için açık ve anlaşılır bilginin sağlanması, Toplum Merkezleri’nde verilen hizmetlerin geliştirilmesi, toplum merkezi ve servisleri hakkında bilgi paylaşılması ve yeni kurs, hizmet ve sosyal faaliyetlerde yerel toplum ile göç eden topluluğun görüş ve önerilerinin alınması için geri bildirim (feedback) mekanizmasının kurulması, 
2. Yerel toplum ile göç eden topluluklar arasında dostane ilişkilerin teşvik edilmesi, kültürel farklılıkların anlaşılması için yerel toplum ile göç eden topluluk üyelerinin bir araya getirilmesi, toplumsal diyalog, seminer, kültürel aktivite, danışma kurulu ve meslek edindirme kursları ile yerel toplum ile göç eden topluluğun faaliyetlere dâhil edilmesi,  
3. Çocuklar ve gençler arasında barışçıl bir şekilde birlikteliğin sağlanması açısından sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, sosyal ve kültürel aktiviteler, gençler arasında çeşitliliğin/farklılığın teşvik edilmesi, öğretmen, ebeveynler ve çocuklara yönelik seminer, broşür dağıtımı ve odak grup görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, akran zorbalığının önlenmesi ve farkındalığın arttırılması,
4. Yerel toplumun göç eden topluluğa uyum sağlayabilmesi için gönüllülüğün teşvik edilmesi, iletişim araçlarıyla empatinin sağlanması, önyargılar ile mücadele ederek toplum genelinde tavır ve tutum değişikliği yaratmak gibi,
Amaçlar güdülmektedir.

**Göç eden topluluktan kasıt 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu kapsamında yer alan ikamet izni sahibi yabancılar, uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar ile geçici koruma kapsamında olan yabancılardır.
 

 

Fotoğraf Galerisi

Sosyal Uyum Faaliyeterinden

211033

kişi faydalandı

Ağustos 2018 itibariyle