Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

Hakkımızda

TOPLUM MERKEZLERİ

-    Program Hakkında
20 Ocak 2015 tarihinde Türk Kızılayı ilk Toplum Merkezini yereldeki işbirlikleriyle Şanlıurfa’da kurmuştur. Hali hazırda Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin’de olmak üzere 16 toplum merkezi hem yerel nüfusa hem de sığınmacı nüfusa hizmet sağlamaktadır. 


-    Programın Genel Amacı
Toplum Temelli Göç Programları kapsamında yürütülen Toplum Merkezlerinin temel amacı; Suriye krizinden etkilenmiş olan ve Türkiye’de kamp dışında geçici koruma altında yaşayan Suriyeli’lerin, diğer uluslararası ve geçici koruma altında bulunan göçmenlerin ve yerel halkın, psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, yeniden toparlanma ve yerel toplum ile uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini sağlayarak kriz sonrası iyileştirme yardım faaliyetlerini yürütmektir.

Toplum Merkezleri çatısı altında; Türkiye’ye uyum eğitimi (yasal hakları ve insani hizmetlerle ilgili bilgilendirme), Türkçe dil eğitimi, mesleki eğitimler, bireysel ve grup psikososyal destek aktiviteleri, grup terapileri, bireysel terapiler, çocuklar için drama, müzik ve atölye çalışmaları, çocuk ve genç dostu alan faaliyetleri, sağlık bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları, kadınlar için bilgilendirme toplantıları, el sanatları, giyim üretim, sanat ve tasarım eğitimleri, işe yönlendirme, saha çalışmaları (ihtiyaç tespiti vb.), vaka takibi, koruma gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

 

-    Kapsam
Toplum Merkezleri ile yönlendirme hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, sosyal uyuma yönelik çalışmalar sunulmakta ve çocuk ve genç dostu alanlarla yeni nesillere katkı sağlanmaktadır.